Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

Domov Natisni
Letošnje tematike
Format prispevkov
Pogoji za udeležence
O avtorstvu
Način udeležbe
Nagrade
Vprašanja

 

Nagradni natečaj Reaktor

Organizatorji razpisa pozivamo študente višjih letnikov naravoslovnih in tehničnih fakultet, da pošljejo eno ali več avtorskih del  na temo jedrske energije.

Način udeležbe

Pošljite svoje prispevke z naslednjimi podatki:

 

ime in priimek
naslov, e-mail in telefon
fakulteta, letnik in smer študija

 

na naslov:

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,
Jamova 39
1000 Ljubljana

 

Zadnji rok za prijavo je 14. maj 2010. Kot datum oddaje velja tudi poštni žig.

 

Pošiljka mora razen prispevka vsebovati tudi:

1. potrdilo o vpisu

2. podpisano izjavo, s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat njegovega lastnega dela


Na kuverti naj bo napis »Ne odpiraj! – Nagradni natečaj Reaktor, 2010«.

Dodatne informacije

Za konkretnejša vprašanja se lahko obrnete na:

Prof. dr. Leon Cizelj

T: 01/5885 330
E: leon.cizelj@ijs.si

 

Sklad za financiranje razgradnje NEKARAONEKGENUniverza v LjubljaniInštitut Jožef Stefan