Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

Nagradni natečaj Reaktor

Spodaj podpisane ustanove pozivamo študente višjih letnikov naravoslovnih in tehničnih fakultet, da pošljejo eno ali več avtorskih del  na temo jedrske energije.

Letošnje tematike

1. jedrska energija kot nizkoogljični vir energije
2. družbena in okoljska sprejemljivost jedrske energije
3. varnost jedrske energije
4. ekonomika jedrske energije

Format prispevkov

Prispevke lahko pošljete v vam najljubši obliki (razprave, risbe, slikanice, filme, animacije ipd.)
Prispevki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

Pogoji za udeležence

Prispevek lahko prijavi posamezen študent ali skupina študentov (do 5 avtorjev).
Vsi avtorji morajo na dan oddaje prispevka imeti status študenta.

O avtorstvu

Dela morajo biti rezultat lastnega dela avtorja oziroma avtorjev. 

Način udeležbe

Pošljite svoje prispevke z naslednjimi podatki:

 

ime in priimek
naslov, e-mail in telefon
fakulteta, letnik in smer študija

 

na naslov:

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,
Jamova 39
1000 Ljubljana

 

Zadnji rok za prijavo je 14. maj 2010. Kot datum oddaje velja tudi poštni žig.

 

Pošiljka mora razen prispevka vsebovati tudi:

1. potrdilo o vpisu

2. podpisano izjavo, s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat njegovega lastnega dela


Na kuverti naj bo napis »Ne odpiraj! – Nagradni natečaj Reaktor, 2010«.

Nagrade

Prva - 1.500 €
Druga -  750 €
Tretja -  500 €
Posebna - Priložnost predstavitve dela na mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe 2010 (Portorož, 6.-9.9.2010)

 

V primeru, da bo nagrajen prispevek skupine z več avtorji, bo nagrada pripadala skupini.
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani natečaja (www.djs.si/reaktor) v juniju 2010.


Svečana podelitev nagrad bo predvidoma  konec junija 2010.

Dodatne informacije

Za konkretnejša vprašanja se lahko obrnete na:

Prof. dr. Leon Cizelj

T: 01/5885 330
E: leon.cizelj@ijs.si