Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 

 

 

Nagradni natečaj Jedrska energetika danes in jutri 2012  - zaključen

 

Področje jedrske energije se danes srečuje s številnimi novimi izzivi kot so energetska politika, podnebne razmere, energetska varnost in ne nazadnje tudi jedrska nesreča v Fukušimi. Jedrska energija v Evropi pokriva več kot tretjino potreb po električni energiji, zato učinkovita in okolju prijazna oskrba z energijo predstavlja temelj sodobne družbe. Z namenom spodbujanja raziskovanja in vključevanja mladih na področje jedrske energije, Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Institut »Jožef Stefan«, Fakulteta za matematiko in fiziko ter Fakulteta za elektrotehniko  Univerze v Ljubljani ob podpori Gen energije in drugih ustanov, tudi letos organizirajo nagradni natečaj: Jedrska energetika danes in jutri.

Organizatorji razpisa pozivamo študente višjih letnikov naravoslovnih in tehničnih fakultet, da pošljejo eno ali več avtorskih del na temo jedrske energije.

Letošnje tematike
1. jedrska energija kot nizkoogljični vir energije
2. sprejemljivost jedrske energije
3. primerjava varnosti proizvodnje električne energije z različnimi viri
4. primerjava ekonomike jedrske energije in energije iz drugih virov

Format prispevkov
Prispevke lahko pošljete v vam najljubši obliki (razprave, risbe, slikanice, filme, animacije ipd.)
Prispevki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

Pogoji za udeležence
Prispevek lahko prijavi posamezen študent ali skupina študentov (do 5 avtorjev).
Vsi avtorji morajo na dan oddaje prispevka imeti status študenta.

O avtorstvu
Dela morajo biti rezultat lastnega dela avtorja oziroma avtorjev.

Način udeležbe
Pošljite svoje prispevke z naslednjimi podatki:
- ime in priimek
- naslov, e-mail in telefon
- fakulteta, letnik in smer študija
- na naslov:
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,
Jamova 39
1000 Ljubljana

Zadnji rok za prijavo je 10. avgust 2012. Kot datum oddaje velja tudi poštni žig.

Pošiljka mora razen prispevka vsebovati tudi:
1. potrdilo o vpisu
2. podpisano izjavo, s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat njegovega lastnega dela

Na kuverti naj bo napis »Ne odpiraj! – Nagradni natečaj 2012«.


Nagrade
Prva - 1.500 €
Druga - 750 €
Tretja - 500 €

V primeru, da bo nagrajen prispevek skupine z več avtorji, bo nagrada pripadala skupini.
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani natečaja predvidoma v septembru leta 2012. Takrat je predvidena tudi podelitev nagrad.

Dodatne informacije
Za konkretnejša vprašanja se lahko obrnete na prof. dr. Leona Cizlja: tel: 01/5885 330, E-pošta: leon.cizelj@ijs.si.

NAGRADE - PODELITEV 29.11.2012

Prva nagrada (1500 €)
Peter Šušnjar
Študent 3. letnika fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Animacija z naslovom »Choice« (video na YouTube)
Za zelo dopadljivo animacijo z zelo jasnim sporočilom: Za naše bivanje na planetu sta lahko usodni tako pomanjkanje energije kot prekomerno onesnaževanje okolja. Prihodnost je torej v jedrski energiji!

Druga nagrada (750 €)
Edin Lakić
Absolvent elektroenergetike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Predstavitev (prosojnice) z naslovom »Sprejemljivost jedrske energije«
Za celovito predstavitev različnih virov električne energije in njihovega vpliva na okolje. Predstavitev se dotakne vseh pomembnejših nizko-ogljičnih virov elektrike in razmeroma podrobno in natančno poda stanje v Sloveniji, sosednjih državah in Nemčiji.

Tretja nagrada (500 €)
Anja Petko
Absolventka mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede in mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom »Zaprtje jedrskih elektrarn v Nemčiji«
Za celovito in korektno raziskavo odločitve Nemčije, da se odpove jedrski energiji. Avtorica jasno pokaže, da odločitev ne temelji na varnostnih, ekoloških ali ekonomskih razlogih.Marko Čepin
Predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije

 

                                 NEK