Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 

 

 

Nagradni natečaj Jedrska energetika danes in jutri 2011 - končan 

 

>> natečaj 2012

Področje jedrske energije se danes srečuje s številnimi novimi izzivi kot so energetska politika, podnebne razmere, energetska varnost in ne nazadnje tudi jedrska nesreča v Fukušimi. Jedrska energija v Evropi pokriva več kot tretjino potreb po električni energiji, zato učinkovita in okolju prijazna oskrba z energijo predstavlja temelj sodobne družbe. Z namenom spodbujanja raziskovanja in vključevanja mladih na področje jedrske energije, Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Institut »Jožef Stefan« ter Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ob podpori Gen energije in drugih ustanov, tudi letos organizirajo nagradni natečaj: Jedrska energetika danes in jutri.

Organizatorji razpisa pozivamo študente višjih letnikov naravoslovnih in tehničnih fakultet, da pošljejo eno ali več avtorskih del na temo jedrske energije.

Letošnje tematike
1. jedrska energija kot nizkoogljični vir energije
2. sprejemljivost jedrske energije
3. primerjava varnosti proizvodnje električne energije z različnimi viri
4. ekonomika jedrske energije

Format prispevkov
Prispevke lahko pošljete v vam najljubši obliki (razprave, risbe, slikanice, filme, animacije ipd.)
Prispevki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

Pogoji za udeležence
Prispevek lahko prijavi posamezen študent ali skupina študentov (do 5 avtorjev).
Vsi avtorji morajo na dan oddaje prispevka imeti status študenta.

O avtorstvu
Dela morajo biti rezultat lastnega dela avtorja oziroma avtorjev.

Način udeležbe
Pošljite svoje prispevke z naslednjimi podatki:
- ime in priimek
- naslov, e-mail in telefon
- fakulteta, letnik in smer študija
- na naslov:
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,
Jamova 39
1000 Ljubljana

Zadnji rok za prijavo je 10. avgust 2011. Kot datum oddaje velja tudi poštni žig.

Pošiljka mora razen prispevka vsebovati tudi:
1. potrdilo o vpisu
2. podpisano izjavo, s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat njegovega lastnega dela

Na kuverti naj bo napis »Ne odpiraj! – Nagradni natečaj 2011«.

Nagrade
Prva - 1.500 €
Tomi Medved
Absolvent elektroenergetike na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Razprava z naslovom »Zmote in resnična dejstva o jedrski energiji«
Za anekdote iz lastnih izkušenj, ki bralca pritegnejo ter mu nevsiljivo in duhovito predstavijo ključna dejstva in podatke o jedrski energiji.
 
Druga nagrada (750 €)
Matjaž Bregar
Absolvent operativnega gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
Animacija z naslovom »Animacija na temo ekonomičnost jedrske energije«
Za atraktivno animacijo s premišljenim scenarijem in privlačno glasbeno spremljavo, ki lahko zelo pozitivno vpliva na čustveno dojemanje vsebine. Sporočilo je podano zelo jasno in nevsiljivo.

Tretja nagrada (500 €)
Matic Suhodolčan
Absolvent fizike na fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
Razprava z naslovom »Vpliv recikliranja urana in plutonija na strateške zaloge jedrskega goriva v Sloveniji«
Za poglobljeno razpravo o možnostih izrabe zalog urana v Žirovskem vrhu v jedrski elektrarni Krško. Avtor oceni, za koliko časa bi znane zaloge urana v Žirovskem vrhu poganjale JE Krško. Oceni tudi, za koliko časa bi uporabnost zalog lahko podaljšali z recikliranjem rabljenega goriva.


Marko Čepin
Predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije


 

                                 NEK