Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

6th YOUNG GENERATION NUCLEAR CONFERENCE

CONFERENCE INFORMATION

· 6th young generation nuclear conferece will be held on 5.3.2019 in conference hall of Department of Environmental Sciences (O2) at the JSI Reactor Center. Location

· Authors are kindly invited to submit their contributions as one page abstracts to email address: ygnc@ijs.si. The subject of mail should be "first authors name and surname - abstract YGNC 2019". The abstract should be styled according to template. Collected abstracts will be unrevised published in confrence proceedings.
Abstract submission deadline has been extended to 7.2.2019.

· Authors will present their work in short presentation.

· Conference is public and can be attended by anyone. Attendees are kindly asked to confirm their participation before 3.3.2019 to email address: ygnc@ijs.si.

1. Posodobitev metode vstavitve (vabljeno predavanje)

Vid Merljak

2. Eksperimentalna določitev reaktivnostnega koeficienta temperature hladila in izotermalnega koeficienta za reaktor TRIGA

Anže Jazbec

3. Analiza pulznih eksperimentov na reaktorju TRIGA

Ingrid Vavtar

4. Porazdelitev izotopov v zgorelih gorivnih elementih reaktorja TRIGA

Anže Pungerčič

5. Razvoj simulatorja zagona jedrske elektrarne Krško

Jure Jazbinšek

6. Monte Carlo preračuni sredice NEK

Tanja Goričanec

7. Kogeneracija v jedrskih elektrarnah

Klemen Debelak

8. Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v jedrskih objektih

Andrej Žohar

9. Izdelava testne sekcije za meritve kritičnega toplotnega toka pri izotermnih robnih pogojih

Boštjan Zajec

10. Transport delcev pri bazenski filtraciji

Matic Kunšek

11. Modeliranje poplavljanja plati razbitkov s programom MC3D

Janez Kokalj

12. Porazdelitev lahkega plina v eksperimentalni napravi zadrževalnega hrama

Rok Krpan

13. Subrutina PLANEt - Plazemski izvor nevtronov

Žiga Štancar

14. Vpliv defektov na transport in zadrževanje vodikovih izotopov v volframu

Matic Pecovnik

15. Določanje splektralnih parametrov z numerično optimizacijo

Lojze Gačnik

16. Določevanje negotovosti zaradi jedrskih podatkov z naključnim vzorčenjem in determinističnimi metodami

Bor Kos

17. Validacija in evaluacija računalniškega programa ADVANTG na referenčnem eksperimentu ''Skyshine''

Domen Kotnik

18. Cenilka na celici pod mrežo v programu MCNP in možne aplikacije

Klemen Ambrožič

Invitation

Invitation

Abstract template

Word 2013

Presentation template:

PowerPoint 2013

Conference email

· ygnc@ijs.si

Organization board

· Janez Kokalj, IJS
· Matic Kunšek, IJS
· Boštjan Zajec, IJS

Program board

· Tadeja Polach, ZEL-EN
· Rok Krpan, IJS
· Andrej Žohar, IJS

5. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov 2018

4. konferenca mladih z odseka za reaktorsko fiziko (F8) Instituta Jožef Stefan 2017

3. konferenca mladih z odseka za reaktorsko fiziko (F8) Instituta Jožef Stefan 2016

2. konferenca mladih z odseka za reaktorsko fiziko (F8) Instituta Jožef Stefan 2015


Last webpage update: Matic Kunšek
Webpage author: Junoš Lukan (2015)