Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

5. KONFERENCA MLADIH JEDRSKIH STROKOVNJAKOV

INFORMACIJE O KONFERENCI

· 5. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov bo potekala 26.2.2018 v predavalnici Odseka za Znanost v okolju na Reaktorskem centru Podgorica. Zemljevid

· Pričetek konference bo ob 9:00 uri.

· Avtorji so povabljeni da oddajo svoje prispevke v obliki povzetka dolgega eno stran na naslov kmjs@ijs.si po obliki predloge. Rok oddaje je 31.1.2018. Prejeti povzetki bodo nerevidirani zbrani v zborniku konference.

· Avtorji bodo predstavili svoje delo v kratki predstavitvi.

· Non-Slovenian participants please contact the organizing committee at kmjs@ijs.si for information on the abstract template and conference.

· Konferenca je javna in poslušanja prispevkov mladih jedrskih strokovnjakov se lahko udeleži vsakdo.

1. Posodobitev metode vstavitve (vabljeno predavanje)

Vid Merljak

2. Eksperimentalna določitev reaktivnostnega koeficienta temperature hladila in izotermalnega koeficienta za reaktor TRIGA

Anže Jazbec

3. Analiza pulznih eksperimentov na reaktorju TRIGA

Ingrid Vavtar

4. Porazdelitev izotopov v zgorelih gorivnih elementih reaktorja TRIGA

Anže Pungerčič

5. Razvoj simulatorja zagona jedrske elektrarne Krško

Jure Jazbinšek

6. Monte Carlo preračuni sredice NEK

Tanja Goričanec

7. Kogeneracija v jedrskih elektrarnah

Klemen Debelak

8. Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v jedrskih objektih

Andrej Žohar

9. Izdelava testne sekcije za meritve kritičnega toplotnega toka pri izotermnih robnih pogojih

Boštjan Zajec

10. Transport delcev pri bazenski filtraciji

Matic Kunšek

11. Modeliranje poplavljanja plati razbitkov s programom MC3D

Janez Kokalj

12. Porazdelitev lahkega plina v eksperimentalni napravi zadrževalnega hrama

Rok Krpan

13. Subrutina PLANEt - Plazemski izvor nevtronov

Žiga Štancar

14. Vpliv defektov na transport in zadrževanje vodikovih izotopov v volframu

Matic Pecovnik

15. Določanje splektralnih parametrov z numerično optimizacijo

Lojze Gačnik

16. Določevanje negotovosti zaradi jedrskih podatkov z naključnim vzorčenjem in determinističnimi metodami

Bor Kos

17. Validacija in evaluacija računalniškega programa ADVANTG na referenčnem eksperimentu ''Skyshine''

Domen Kotnik

18. Cenilka na celici pod mrežo v programu MCNP in možne aplikacije

Klemen Ambrožič

Vabilo

Vabilo

Predloga za povzetke

Word 2013

Predloge za predstavitve:

TRIGA

PowerPoint 2013

Močnostni reaktorji

PowerPoint 2013

Prenos toplote in snovi

PowerPoint 2013

Fuzija

PowerPoint 2013

Računske metode

PowerPoint 2013

Email konference

· kmjs@ijs.si

Organizacijski odbor

· Andrej Žohar , IJS
· Tanja Goričanec , IJS
· Bor Kos , IJS

Programski odbor

· Klemen Ambrožič , IJS
· Tadeja Polach , ZEL-EN
· Rok Krpan , IJS

4. konferenca mladih z odseka za reaktrosko fiziko (F8) Instituta Jožef Stefan 2017

3. konferenca mladih z odseka za reaktrosko fiziko (F8) Instituta Jožef Stefan 2016

2. konferenca mladih z odseka za reaktrosko fiziko (F8) Instituta Jožef Stefan 2015


Grafična podoba: Andrej Žohar
Zasnova spletne strani: Vid Merljak (2016)

Junoš Lukan (2015)