Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Društvo  
 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
Jamova 39, 1001 Ljubljana
Tel: +386 1 5885 450
Fax: +386 1 5885 377
Spletni naslov: www.djs.si
E-pošta: nss@ijs.si

ID za DDV: SI14618451

Društvo jedrskih strokovnjakov je bilo ustanovljeno leta 1991.

Poslanstvo

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci in strokovnjaki s področja miroljubne uporabe jedrske znanosti in tehnologije ter vsi ostali, ki jih to področje zanima. Dejavnost društva sloni na načelih izmenjave in izpopolnjevanja znanja in uporabe jedrske tehnologije v miroljubne namene ter varstva okolja.


Namen in cilji delovanja društva:

  • Skrb za aktivno obveščanje javnosti o strokovnih vprašanjih, ter popularizacija jedrske znanosti in tehnologije za uporabo v miroljubne namene.

  • Vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti, pospeševanje izmenjave informacij in prenosa znanja in tehnologije v domačo industrijo.

  • Sodelovanje pri izdelavi standardov ter spremljanje zakonodaje s področja jedrske znanosti in tehnologije v Sloveniji.

  • Podpiranje varnega obratovanja jedrskih objektov v Sloveniji, ter aktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih strokovnih problemov.

  • Podpiranje izdajanja literature ter skrb za sistematično delo pri izdelavi slovenske terminologije s področja jedrske znanosti in tehnologije.

  • Sodelovanje s podobnimi društvi in strokovnimi organizacijami, organizacija strokovnih srečanj in posvetovanj ter spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja, štipendiranja in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

 

:: Program dela

:: Kdo je kdo?

:: Pristopna izjava (pdf)

 

Letna poročila
:: 2018
(pdf)
:: 2008
(pdf)
:: 2007
(pdf)
:: 2006
(pdf)
:: 2005
(pdf)


Zapisniki skupščin
:: 2020
(pdf)
:: 2019 (pdf)
:: 2018 (pdf)
::
2017 (pdf)
:: 2016 (pdf)
:: 2015 (pdf)
::
2014
(pdf)
:: 2013 (pdf)
::
2012
(pdf)
::
2011
(pdf)
::
2010
(pdf)
::
2009
(pdf)
::
2008
(pdf)
::
2007
(pdf)
::
2006
(pdf)


 

 

 

 

Akti društva: