Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

»Društvo jedrskih strokovnjakov« in »Združenje slovenski jedrski forum«
predstavljata predavanje doc.dr. Tomaža Žagarja:

»Napredne jedrske elektrarne«,

 ki je bilo 7. marca  2007 na ICJT

   

Že kar nekaj let proizvodnja električne energije v Sloveniji daleč zaostaja za rastjo domače porabe. Ker so naše ostale naravne energetske danosti omejene, in ker v Sloveniji že varno obratujemo sodobno jedrsko elektrarno je ideja o novi jedrski elektrarni povsem na mestu. Ta bi iz ekološkega in ekonomskega stališča najbolje pokrila primanjkljaj električne energije v Sloveniji. V predavanju so predstavljene sodobne, tehnološko razvite, napredne jedrske elektrarne, ki so že danes na voljo na svetovnem trgu ali pa bodo v bližnji prihodnosti. Predstavljeni so tudi razlogi in motivacije, ki ženejo razvoj jedrskih elektrarn. To so predvsem doseganje večje ekonomičnosti, večanje izkoristka, zmanjšanje vpliva na okolje, doseganje trajnostnega razvoja, pri tem pa se seveda nivo jedrske varnosti ne zmanjšuje, temveč se še naprej izboljšuje.

 

>> prosojnice predavanja (PDF, 2.15 MB)