Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je dobilo nov znak 

 

Konec leta 2006 je upravni odbor DJS potrdil nov logotip društva. Osnovna oblika znaka - navzgor obrnjen trikotnik ponazarja usmerjenost društva in jedrske stroke v prihodnost, napredek. Osnovni lik hkrati predstavlja bazo društva - to so njegovi člani, ljudje z znanjem. Trikotnik prekriva stiliziran Bohrov model atoma (atomsko jedro z le dvema elektronskima orbitalama), ki ponazarja jedrsko stroko. Barva znaka je "evropsko" modra in se navezuje na mednarodno vpetost društva. Modra barva je tudi barva znanja in modrosti jedrskih strokovnjakov.

 


Pripravljeni sta tudi različici znaka za obe sekciji društva, ki se smiselno vklapljata v kontekst krovnega znaka društva. V znaku sekcije ALFA je del znaka (zgornja orbitala) obarvan nežno zeleno in predstavlja ženski del članstva. V znaku sekcije Mreže mlade generacije je ta del znaka obarvan oranžno. Dinamična, oranžna barva je bila tudi do sedaj značilna za MMG-jevce.

                                           
                           Alfa sekcija                                Mreža Mlade Generacije

 


Prepričan sem, da nova podoba društva zelo dobro ponazarja društvo, njegove aktivnosti in cilje za katere se društvo zavzema.

 

Boštjan Končar, predsednik DJS