Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
predstavlja predavanje:

»EU projekti in raziskave na področju jedrske cepitve - Priložnosti za slovenske jedrske strokovnjake«,  

 

ki je bilo  5. aprila, 2007 ob 15. uri 

v kletni predavalnici 
Izobraževalnega Centra za Jedrsko Tehnologijo (ICJT
na Reaktorskem centru Podgorica, 
Brinje 40, Dol pri Ljubljani

Predaval je 
dr. Ivo Kljenak 
Odsek za reaktorsko tehniko, 
Institut "Jožef Stefan"

 

Od začetka 5. Okvirnega Programa EU l. 1999 se čedalje več slovenskih raziskovalnih ustanov aktivno vključuje v evropske raziskovalne projekte na področju jedrske cepitve. Zaradi številnih projektov je zadnjih nekaj let področje raziskav, ki ga projekti EU pokrivajo, postalo nekoliko nepregledno. Poleg tega so se tudi neupravičeno začeli pojavljati dvomi o smiselnosti sodelovanja v tovrstnih projektih.

Na predavanju so bili predstavljeni evropski raziskovalni projekti na področju jedrske cepitve, tako iz 6. OP EU, ki se končuje, kot iz 7. OP EU, ki se začenja. Obravnavane so bile vsebine projektov ter dosedanje in prihodnje sodelovanje raziskovalnih ustanov iz Slovenije. Aktivna vključitev slovenskih strokovnjakov v raziskovalne projekte EU na področju jedrske cepitve prinaša številne priložnosti in koristi za slovensko industrijo, raziskovalne ustanove, upravne organe, predvsem pa za napredek jedrske stroke in razvoj kadrov v Sloveniji. Tudi o tem je tekla beseda na predavanju. Financiranje in postopki za vključitev v projekte na predavanju niso bili obravnavani.

 

>> prosojnice predavanja (PDF, 2.15 MB)