Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
predstavlja javno razpravo z naslovom: 

Energetska politika v Sloveniji in Evropski Uniji, 

 

ki je bila 16. aprila, 2007 ob 15. uri 

v veliki predavalnici 
Izobraževalnega Centra za Jedrsko Tehnologijo (ICJT
na Reaktorskem centru Podgorica, 
Brinje 40, Dol pri Ljubljani

Varno in zanesljivo oskrbo energije, po konkurenčnih cenah in ob sprejemljivih vplivih na okolje bo mogoče zagotavljati le, če bomo objektivno priznali pomen vsem možnim različnim virom energije. Zavedati se moramo prednosti in slabosti pridobivanja energije iz različnih virov, le tako bo zagotovljen družbeni napredek in naravno ravnovesje v korist sožitja človeka in narave. Pred nedavnim je EU ob svoji 50. obletnici obstoja predstavila t.i. "energetski sveženj", kjer ima pomembno vlogo tudi jedrska energija. To pa je le povod za vedno bolj aktualno razpravo o energetski politiki v Sloveniji. 

Na razpravi sta sodelovala: 

  • dr. Romana Jordan Cizelj, članica Evropskega parlamenta 
    (Odbor za industrijo, raziskave in energetiko) in 

  • dr. Igor Šalamun, direktor Direktorata za energijo, 
    Ministrstvo za gospodarstvo RS 

V uvodnem delu sta gosta predstavila cilje evropske in Slovenske energetske politike in odgovorila na naslednja ključna vprašanja: " Kakšna je vizija EU na področju trajnostne oskrbe z energijo? " Kako lahko Slovenija poskrbi za zanesljivo in varno oskrbo z energijo ob upoštevanju določil Kjotskega protokola? " Letos mineva 50 let podpisa pogodbe EURATOM. Kakšna bo v prihodnje vloga jedrske energije v EU in v Sloveniji? V nadaljevanju sta uvodničarja odgovarjala na vprašanja iz občinstva.

>> prosojnice (PDF, 1.1 MB)