Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Jedrce  
  Glasilo Jedrce

Glasilo Jedrce izdaja Društvo jedrskih strokovnjakov (DJS) in je namenjeno obveščanju zainteresirane javnosti, zlasti pa članov DJS o tekočih dogodkih, vprašanjih in odgovorih o miroljubni uporabi jedrske energije ter o društvenem dogajanju. Glasilo izhaja četrtletno (marec, junij, oktober, december).

Vsebino glasila oziroma prispevke pripravljamo člani društva, izjemoma tudi nečlani, če je to v interesu društva. V kolikor imate zanimive informacije, ki bi zanimale bralce Jedrca vas vabimo, da vaše prispevke naslovite na uredništvo.

Roki za oddajo prispevkov so:
- za marčevsko izdajo 21. marec,
- za junijsko izdajo 20. maj,
- za oktobrsko izdajo 20. september in
- za decembrsko izdajo 21. december.

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije - za Jedrce
Jamova 39, 1001 Ljubljana
Tel: +386 1 5885 450
Fax: +386 1 5885 377
E-pošta: nss@ijs.si in simona.sucic@arao.si

(PDF format, ~ 5 MB)

  2019

Jedrce št. 2/19
Jedrce št. 1/19

  2018

Jedrce št. 2/18
Jedrce št. 1/18

  2017

 Jedrce št. 3/17
 Jedrce št. 2/17
 Jedrce št. 1/17
 
  2016

 Jedrce št. 2/16
 Jedrce št. 1/16
 
  2015

 Jedrce št. 3/15
 Jedrce št. 2/15
 Jedrce št. 1/15
 
  2014

 Jedrce št. 2/14
 Jedrce št. 1/14
 
  2013

 Jedrce št. 3/13
 Jedrce št. 2/13
 Jedrce št. 1/13
 
  2012  

 Jedrce št. 2/13
 Jedrce št. 1/13
 
  2011  

 Jedrce št. 3/11
 Jedrce št. 2/11
 Jedrce št. 1/11
 
  2010

 Jedrce št. 4/10
 Jedrce št. 3/10
 Jedrce št. 2/10
 Jedrce št. 1/10
 
  2009

 Jedrce št. 3/09
 Jedrce št. 2/09
 Jedrce št. 1/09
 
  2008

 Jedrce št. 4/08
 Jedrce št. 3/08
 Jedrce št. 2/08
 Jedrce št. 1/08
 
  2007

 Jedrce št. 7/07
 Jedrce št. 6/07
 Jedrce št. 5/07
 Jedrce št. 4/07
 Jedrce št. 3/07
 Jedrce št. 2/07
 Jedrce št. 1/07
 
  2006

 Jedrce št. 8/06
 Jedrce št. 7/06
 Jedrce št. 6/06
 Jedrce št. 5/06
 Jedrce št. 4/06
 Jedrce št. 3/06
 Jedrce št. 2/06
 Jedrce št. 1/06

  2005

 Jedrce št. 8/05
 Jedrce št. 7/05
 Jedrce št. 6/05
 Jedrce št. 5/05
 Jedrce št. 4/05
 Jedrce št. 3/05
 Jedrce št. 2/05
 Jedrce št. 1/05

  2004

 Jedrce št. 12/04
 Jedrce št. 10/04
 Jedrce št. 7/04
 Jedrce št. 6/04
 Jedrce št. 5/04
 Jedrce št. 4/04
 Jedrce št. 3/04
 Jedrce št. 2/04
 Jedrce št. 1/04

  2003

 Jedrce št. 5/03
 Jedrce št. 4/03
 Jedrce št. 3/03
 Jedrce št. 2/03
 Jedrce št. 1/03

  2002

 Jedrce št. 5/02
 Jedrce št. 4/02
 Jedrce št. 3/02
 Jedrce št. 2/02
 Jedrce št. 1/02

  2001

 Jedrce št. 3/01
 Jedrce št. 2/01
 Jedrce št. 1/01

  2000

 Jedrce št. 4/00
 Jedrce št. 3/00
 Jedrce št. 2/00
 Jedrce št. 1/00

  1998-1999

 Jedrce št. 2/99
 Jedrce št. 1/99
 Jedrce št. 2/98
 Jedrce št. 1/98

  1996-1997

 Jedrce št. 3/97
 Jedrce št. 2/97
 Jedrce št. 1/97
 Jedrce št. 4/96