Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Predavanja  
[27.1.2014] Predstavitev sprememb direktive o jedrski varnosti, dr. Romana Jordan, dr. Andrej Stritar
[9.1.2014] Raziskave turbulentnih vodnih tokov v gorivnih svežnjih, dr. Boštjan Končar
[9.1.2014] History and utilization of BR2 reactor, dr. Steven Van Dyck
[7.1.2014] Protecting America's Future – history of Y12 facility, dr. Jonathan S. Morrel
[30.3.2010] Predstavitev projekta odlagališča za nizke in srednje radioaktivne odpadke, ARAO
[23.9.2009] Predavanje " Global Nuclear Energy – Defining a Role for a right sized Reactor"; dr. Thomas Sanders
[27.5.2009] Predavanje "Pregled izvedenih tehnoloških posodobitev v remontu 2009 in planirane posodobitve v naslednjem srednjeročnem obdobju"; Janko Cerjak, NEK (pdf, 3 MB)
[22.4.2009] Jedrska elektrarna Krško 2 – JEK 2
[16.10.2008] Okrogla miza o zaposlitvenih priložnostih v elektroenergetiki in Podelitev nagrad mladim energetikom
[13.10.2008] Predavanje "The U.S. Nuclear Renaissance and the Challenges It Presents"; dr. William E. Burchill
[12.03.2008] Predavanje Jedrska energija in klimatske spremembe
[06.03.2008] Okrogla miza "Jedrska energija danes in jutri -Zanesljivi partner" (pdf, 96K)
[27.02.2008] Predavanje "Nevtronska radiografija na Institutu »Jožef Stefan« - uporaba v arheologiji in ohranjanju kulturne dediščine"; dr. Jože Rant
[06.12.2007] Predavanje »Je jedrska energija del evropske
trajnostne energetske mešanice?«, dr. Romana Jordan Cizelj
[26.11.2007] Predavanje »Vizija ravnanja z zgorelim gorivom iz jedrske elektrarne«, dr. Janez Sušnik
[10.10.2007]

Predstavitev Sklada za za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK

[16.04.2007] Javna razprava »Energetska politika v Sloveniji in Evropski Uniji «”, uvodičarja: dr. Romana Jordan Cizelj, dr. Igor Šalamun
[05.04.2007]  Predavanje “EU projekti in raziskave na področju jedrske cepitve – Priložnosti za slovenske jedrske strokovnjake”, predavatelj: dr. Ivo Kljenak
[07.03.2007]
Predavanje “Napredne jedrske elektrarne”, predavatelj: doc.dr. Tomaž Žagar
[16.05.2006] Seminar "Toplotno utrujanje spojev cevovodov iz nerjavnih jekel v jedrskih elektrarnah", predavatelji: prof. dr. L. Cizelj, dr. I. Simonovski in doc. dr. I. Tiselj
[28.11.2005]

[23.11.2005]
Javna razprava "Pomen izobraževanja in raziskav na področju miroljubne uporabe jedrske energije", 28. november 2005, Klub Tivoli, Hotel Slon, Ljubljana

Predavanje "Osiromašen uran v okolju", predavatelj: dr. Peter Stegnar (pdf)
[21.10.2005] Strokovni obisk jedrske elektrarne Bohunice (Slovaška) in Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) na Dunaju
[09.09.2005] Seminar "IRIS (International Reactor Innovative and Secure) - An Advanced, Medium-Size LWR Reactor for Near-Term Deployment",
predavatelja: dr. Mario Carelli in dr. Bojan Petrovic, Westinghouse Electric Co.

[17.03.2005] Predavanje "Rekonstrukcija centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov",
predavateljica: mag. Nadja Železnik

[20.12.2004] Predavanje "Hitra pnevmatska pošta sredice reaktorja TRIGA Mark II",
predavatelj: dr. Radojko Jaćimović (ppt)

[08.10.2004] Strokovni ogled rudnika urana Žirovski vrh
[14.05.2004] Razgovor o sevanju, ki je del našega življenjskega okolja in predavanje "Ionizirajoče sevanje v okolju", predavatelj: dr. Rafael Martinčič
[19.04.2004] Predavanje "Nacionalni program ravnanja z NSRAO v Sloveniji in stališče do osnutka EU direktive", predavatelj: prof.dr. Miran Veselič (pdf)
[26.02.2004] Predavanje "Razvojne možnosti za odlaganje visokoradioaktivnih odpadkov", predavatelja: prof.dr. M. Veselič in prof.dr. A. Stritar
[17.01.2004] Predavanje "Predvidene dolgoročne modifikacije v NEK", predavatelj: g. Janko Cerjak
[25.09.2003] Javna razprava o podzakonskih aktih Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV)
[02.04.2003] Predavanje "Nove smernice na področju jedrske varnosti v EU in pričakovane spremembe z vključitvijo Slovenije v EU", predavatelj: mag. Marjan F. Levstek
[19.03.2003] Predavanje "Pol leta izvajanja novega zakona ZVISJV", predavatelj: prof.dr. Andrej Stritar
[20.02.2003] Predavanje "Ionski pospeševanik - interdisciplinarno raziskovalno orodje" in ogled Mikroanalitskega centra Instituta "Jožef Stefan" v Podgorici, predavatelj: dr. Primož Pelicon
[16.01.2003] Strokovni ogled Nuklearne elektrarne Krško, vodje: Miran Pribožič, Franc Pribožič in Janez Kranjc