Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
v sodelovanju z
Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta

je v okviru meseca, posvečenega energetskim in klimatskim spremembam
organiziralo predavanje:

Jedrska energija in klimatske spremembe  

ki je bilo 12. marca, 2008 ob 16. uri 
v Hiši Evropske unije, Breg 14, Ljubljana


V predavanju so člani DJS Radko Istenič, Luka Snoj in Petra Rogan predstavili naslednje vsebine:

• Kako deluje jedrska elektrarna
• Vplivi na izpuste CO2 v celem gorivnem ciklusu
• Kaj je gorivni ciklus
• Ekonomičnost jedrske energije in varnost dobave
• Sinergije jedrske energije (komplementarnost z obnovljivimi viri, tehnologijo vodika itd.)

Viri energije, ki jih bo človeštvo uporabljalo v bodočnosti, bodo smeli povzročati le zelo majhne izpuste CO2. Razvit, preizkušen in komercialno dostopen vir, ki ustreza tej zahtevi, je jedrska energija. Ta že sedaj pokriva 16 odstotkov vse svetovne porabe električne energije ob zanemarljivem izpustu CO2 v svojem celotnem gorivnem ciklusu.
Jedrska energija ima pomembne prednosti z vidika ekonomičnosti in varnosti dobave goriva, saj zaradi narave procesa v jedrski elektrarni cena urana zelo malo vpliva na ceno proizvedene električne energije, uranova ruda pa je na razpolago v politično stabilnih regijah sveta.
Prav posebno dobra lastnost jedrske energije, ki doslej še ni bila izkoriščena, pa je njena sposobnost za tvorbo sinergijskih učinkov z drugimi tehnologijami. Med drugim praktično omogoča ekonomično pridobivanje vodika z najmanjšimi možnimi izpusti CO2.

Prosojnice (pdf, 3 MB)