Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Predstavitev Sklada za za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK,

 ki je bilo 10. oktobra 2007 na ICJT

   

Predavanje je bilo namenjeno predstavitvi organizacijske in institucionalne strukture ter delovanja Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK).

Osrednja naloga oziroma poslanstvo Sklada NEK je pravočasno zagotoviti sredstva, ki bodo omogočala izvedbo postopkov zagotovitve trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK in postopkov razgradnje NEK. Gre za neodvisno finančno institucijo, ki zbrana sredstva s pomočjo strokovnega znanja tudi plemeniti.

Več o samem nastanku, poslanstvu, delu in uspešnosti Sklada NEK ste lahko izvedeli na predavanju, ki ga je vodila Aleksandra Pleško, med udeleženci pa je bil tudi direktor Sklada NEK g. Janko Strašek. Predavanje je bilo 10. oktobra ob 16.00 v veliki predavalnici ICJT.

>> Prosojnice (ppt, 673K)