Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Jedrska energija je pomemben del rešitve v boju proti podnebnim spremembam

 

V okviru globalne pobude Nuclear for Climate (www.nuclearforclimate.org), ki jo podpira več kot 140 regionalnih in nacionalnih združenj in strokovnih društev, je nastal nov dokument o stališču (position paper). V njem poudarjajo, da na svetovni ravni potrebujemo znatno povečanje zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz jedrske energije, če želimo do leta 2050 doseči 80-odstotno znižanje izpustov toplogrednih plinov.

V pobudo Nuclear for Climate je aktivno vključeno tudi Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije.

Priloge:
- sporočilo za medije (pdf)
- Nuclear for Climate - dokument o stališču (v angleškem jeziku, pdf)
- seznam organizacij, ki so vključene v globalno pobudo Nuclear for Climate (stanje november 2015, v angleškem jeziku, pdf)