Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Na mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe 2016 o pomenu znanja in raziskav za prihodnjo oskrbo z energijo

 

V torek, 31. maja, smo na Kot je na odprtju 25. mednarodne konference Nuclear Energy for New Europe 2016 poudaril prof. dr. Marko Čepin, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, je za krepitev pomena jedrske energije v energijski mešanici prihodnosti izjemno pomembna izmenjava najnovejših znanj ter ugotovitev jedrske znanosti in raziskav. »Konferenca Nuclear Energy for New Europe prinaša priložnosti za tovrstne izmenjave in je pomembno priznanje Sloveniji kot jedrski državi z razvito izobraževalno-raziskovalno infrastrukturo,« je poudaril Čepin.

Uvodni govorci na včerajšnjem slavnostnem odprtju konference so bili:
- Danijel Levičar (generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo),
- prof. dr. József Györkös, direktor ARRS - Javne agencije za raziskovalno dejavnost R Slovenije, in - Stane Rožman, predsednik uprave NEK.

Več o sporočilih iz njihovih nagovorov in o predstavitvi ključnih poudarkov letošnje konference, ki jih je na odprtju podal doc. dr. Luka Snoj (vodja raziskovalnega reaktorja TRIGA in predsednik programskega odbora konference) preberite v prispevku, objavljenem na portalu Naš stik: »Jedrska energija: pomen znanja in raziskav za prihodnjo oskrbo z energijo«