Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

   

Poročilo o Natečaju mladih energetikov

Na natečaj je prispelo 7 prijav. Vseh 7 prijav je bilo kompletnih (izdelek, potrdilo o šolanju in izjava, da je izdelek rezultat lastnega dela).

Vsa prispela dela, ki so po abecednem vrstnem redu priimka avtorja našteta v nadaljevanju, je pregledala in ocenila komisija v sestavi prof.dr. Leon Cizelj, doc.dr.Andrej Trkov in mag. Tomaž Fatur.

Gašper Antičevič
Absolvent Uni, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Diplomsko delo z naslovom Vrednotenje tehnologij za pridobivanje vodika z metodo analize življenjskih ciklov

Titina Banjac
4. letnik Uni, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Uporaba verjetnostnih varnostnih analiz pri obvladovanju staranja

Matej Fike
Podipl., Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
Diplomsko delo z naslovom Predhodna študija izvedljivosti soproizvodnje toplote in električne energije v podjetju Tamex d.o.o.

Martin Molan
5. razred, Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljubljana
Razprava Stališča do jedrske energije

Mario Perla
3. letnik Uni, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji

Rok Ravljen
2. letnik VS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Mariboru
Študija izvedljivosti z naslovom Male hidroelektrarne

Matjaž Žganec
3. letnik (Uni), Fakulteta za matematiko in fiziko (odd. za fiziko) Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Študija izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo električne energije

 

Nagrade:

Ogled raziskovalnega reaktorja TRIGA in NEK
Na ogled (predvidoma konec septembra 2007) bomo povabili vse avtorje prispelih izdelkov.

Strokovna ekskurzija v Francijo
Na ekskurzijo (predvidoma oktobra 2007) bomo povabili vse avtorje prispelih izdelkov.

Nagrade trem najboljšim prispevkom:

Prva nagrada (750 EUR + možnost predstavitve na konferenci)
Gašper Antičevič
Absolvent Uni, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Diplomsko delo z naslovom Vrednotenje tehnologij za pridobivanje vodika z metodo analize življenjskih ciklov

Druga nagrada (500 EUR + možnost predstavitve na konferenci)
Matjaž Žganec
3. letnik (Uni), Fakulteta za matematiko in fiziko (odd. za fiziko) Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Študija izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo električne energije

Tretja nagrada (250 EUR + možnost predstavitve na konferenci)
Mario Perla
3. letnik Uni, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji

Posebna nagrada
Martin Molan
5. razred, Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljubljana
Razprava Stališča do jedrske energije

V Ljubljani, 18.7.2007 Dr. Boštjan Končar
Predsednik DJS

 

Slike s podelitve nagrad, 11.10.2007, v kulturnem domu v Krškem:

 

 

Pokrovitelji:

Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia