Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Rezultati natečaja mladih energetikov 2008

Nagrade bomo predvidoma podelili na okrogli mizi o kariernih priložnostih v energetiki,
ki jo bomo organizirali v Cankarjevem domu v Ljubljani v prvi polovici oktobra 2008.

 

Prva nagrada 1000 EUR

 

 Žan Rojc in Staša Matjaž

2. letnik univerzitetnega študija biokemije,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

 

Seminarska naloga z naslovom
Biodizel

 

 

Dve drugi nagradi po 750 EUR

 

Romana Krištof in Izidor Dobnik

4. letnik visokošolskega študija sanitarno inženirstvo,
Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani

 

Razprava z naslovom

Radioaktivnost vode, zraka in zemlje
v okolici Nuklearne elektrarne Krško (NEK)

 

 in

 

Martin Draksler

4. letnik univerzitetnega študija fizike, astronomsko-geofizikalna smer,
Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

 

Razprava z naslovom
Helium Cooled Divertor Based On
Multi-Jet Impingement Concept

 

 

Dve tretji nagradi po 500 EUR

 

Andraž Žertek

Absolvent univerzitetnega študija elektrotehnike, smer močnostna elektronika in elektroenergetika,

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

 

Razprava z naslovom

Modeliranje temperature daljnovoda s pomočjo umetne nevronske mreže

 

in

 

Gorazd Krompič

4. letnik univerzitetnega študija vodarstva in komunalnega inženirstva,

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

 

Razprava z naslovom
Modeliranje transporta in usode radioaktivnih onesnaževal
iz bazena HE Brežice v podzemno vodo Krško-Brežiškega polja