Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

  7.april 2020

  Projekcija širjenja
COVID-19 v Sloveniji

Dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko (R4) na Institutu »Jožef Sefan« (IJS) in član Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je v dneh, ko je cel svet zaskrbljen zaradi razvoja pandemije, naredil svojo napoved razvoja epidemije COVID-19 v Sloveniji. Izračunana je s pomočjo točkovnega modela epidemije, ki je uglašen z javno dostopnimi podatki in omogoča tudi modeliranje odzivov prebivalcev na sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja. Širjenje epidemije je verižna reakcija, ki jo v matematičnem smislu v osnovi opišemo z eksponentno funkcijo, prav tako kot je verižna reakcija tudi pomnoževanje nevtronov v jedrskih reaktorjih.

Vsak dan do konca ukrepov oz. epidemije bodo na R4 IJS predvidoma napravili nov izračun ob upoštevanju novih podatkov in ga objavili na odsečni spletni strani http://r4.ijs.si/COVID19.

Na odseku R4 IJS so napovedi združili tudi v video posnetek z naslovom »6 minut za oceno širjenja okužbe s COVID19 v Sloveniji« kjer predstavijo ugotovitve, ali je epidemija že obvladana, ter samo modelsko napoved: https://youtu.be/_ymeiGz8GQI.