Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Redna letna skupščina DJS

 

Redna letna skupščina Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je bila 27. 5. 2010 v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na Reaktorskem centru v Podgorici. Skupščine se je udeležilo 31 članov društva. Skupščino je vodil delovni predsednik mag. Aleš Janežič (URSJV). Po izvolitvi delovnega predsedstva skupščine je predsednik društva, dr. Boštjan Končar, poročal o dejavnostih društva v letu 2009 in sekcije MMG, mag. Milena Černilogar Radež pa o delu Alfa sekcije.

Letošnja skupščina je bila volilna. Volili smo predsednika, tri člane Upravnega odbora in dva člana Nadzornega odbora DJS. Novi predsednik je dr. Marko Čepin (FE), novi člani Upravnega odbora so: dr. Iztok Tiselj (IJS), dr. Andrej Trkov (IJS) in mag. Bruno Glaser (NEK). Nova člana Nadzornega odbora sta Melita Lenošek (IJS) in Ivan Lubšina (NEK).

Dr. Boštjan Končar je predstavil finančno poročilo za leto 2009 in povzel, da je društvo zaključilo minulo leto s "presežkom prihodkov nad odhodki", kar je rezultat izjemno uspešne konference NENE 2009.

Na skupščini so člani potrdili vsebinski in finančni načrt DJS za leto 2010.

Pomembnejše dejavnosti DJS, ki jih bomo v letu 2010 izpeljali skupaj s sekcijama MMG in Alfa so: organizacija redne letne konference "Nuclear Energy in New Europe 2010", Portorož, 6. - 9. september 2010, organizacija predavanj in javnih razprav, urejanje spletnih strani društva, obveščanje članstva preko glasila Jedrce, uredniško delo na Pojmovniku jedrske tehnike in varstva pred sevanji, na področju dela z mladimi bo v letu 2010 izveden projekt »Reaktor – potrebujemo tvojo energijo«, sodelovali bomo na sejmu Informativa (marec 2010) in/ali Študenski areni (oktober) in organizirali strokovno ekskurzijo, predvidoma v mesecu oktobru v Černobil.

Člani DJS se bomo udeležili razprav in dogodkov v Sloveniji in tujini, kjer bo obravnavana energetska in okoljska problematika in sodelovali z ostalimi domačimi in tujimi združenji (SIZ, FEANI, ENS, WIN, YGN).

mag. Milena Černilogar Radež