Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Spoštovane članice in člani,
vabljeni na redno letno skupščino DJS 
 

ki bo 6. junija 2017 ob 14. uri
v prostorih ICJT Instituta "Jožef Stefan"

 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine

2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2016

3. Zaključni račun 2016 - Poročilo Nadzornega odbora

4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2017

5. Razno

Lep pozdrav,    

Marko Čepin
Predsednik DJS    

 

Ljubljana, 12. 5. 2017