Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Spoštovane članice in člani,
vabljeni na
redno letno skupščino DJS 
 

 

28. maja 2015 ob 14. uri,
v prostorih Gen energije, Vrbina 17, Krško

 

 
Dnevni red

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2014
3. Zaključni račun 2014 - Poročilo Nadzornega odbora
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2015
5. Razno  

Lep pozdrav,
 
Marko Čepin
Predsednik DJS
 
 
Ljubljana, 20. 5. 2015

 

>> Zapisnik (pdf)