Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Spoštovane članice in člani,
vabljeni na
redno letno skupščino DJS 
 

 

V sredo 19. junija 2013 ob 14. uri v Krškem,
v prostorih GEN energija d.o.o, Vrbina 17

 

Po skupščini bo sledil ogled interaktivne razstave Svet energije na istem naslovu.
 
Dnevni red
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2012.
3. Zaključni račun 2012 - Poročilo Nadzornega odbora.
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2013.
5. Izvolitev volilne komisije.
6. Volitve nadomestnega člana NO.
7. Razno.
 
Komentar
Dnevni red je nekako standardni, predvidene so predstavitve o delu društva, o Alfa, o MMG, o NENE2013.
Volitve nadomestnega člana NO (po statutu mandat traja samo do konca mandata Lubšine, ki je izstopil iz društva ob upokojitvi) – to pomeni le za eno leto - do 2014.
 
Prosim za kandidate.
 
Prosimo za najavo prisotnosti na skupščini (do 14.6. do 12.ure), da ocenimo pripravo preprostega prigrizka.
Vpišete se na spletno stran (vpišete ime, odkljukate kvadratek zraven in kliknete shrani): http://doodle.com/5tnrr6eth9kk23y9
ali najavo sporočite Tanji Klopčič: tanja.klopcic@ijs.si.
 
Lep pozdrav,
 
Marko Čepin
Predsednik DJS
 
 
Ljubljana, 7.6.2013