Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Spoštovane članice in člani, vabljeni na
redno letno skupščino DJS, 
 

ki bo sredo, 27. 5. 2009 ob 15. uri,
v dvorani Kulturnega doma v Krškem


Predlagan dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2008
3. Zaključni račun DJS za leto 2008
4. Poročilo Nadzornega odbora
5. Vsebinski in finančni načrt za leto 2009
6. Pravilnik o uredništvu Jedrca in sprememba 26. člena Statuta DJS
7. Razno

Po skupščini ste vsi člani vabljeni na prigrizek!

Gradivo za skupščino bo posredovano v začetku naslednjega tedna. Za “Ljubljančane” bo organiziran avtobusni prevoz. Odhod posebnega avtobusa izpred ICJT bo ob 13:30 uri, vrnitev v Ljubljano predvidoma okrog 18:30. Zaradi organizacije avtobusnega prevoza iz Ljubljane v Krško svojo udeležbo potrdite Tanji Klopčič (tel. 01/588 5331, e-mail: tanja.klopcic@ijs.si), najkasneje do petka, 22. maja 2009.

Vljudno vabljeni!

Boštjan Končar
Predsednik DJS