Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
predstavlja predavanje
:

Nevtronska radiografija na Institutu »Jožef Stefan« 
uporaba v arheologiji in
ohranjanju kulturne dediščine
  

ki je bilo 27. februarja, 2008 ob 15. uri 

v veliki kletni predavalnici 
Izobraževalnega Centra za Jedrsko Tehnologijo (ICJT
na Reaktorskem centru Podgorica, 
Brinje 40, Dol pri Ljubljani

Predaval je 
dr. Jože Rant st.
 

Podobno kot z rentgenskimi žarki ali žarki gama lahko radiografsko preiskujemo objekte in materijale tudi z nevtroni. Informacija, ki jo nudi nevtronska radiografija (NR) pa je različna in običajno koristno dopolnjuje informacije, ki jih dobimo s klasično radiografijo. Predvsem velja, da so zlasti tehnično pomembne kovine, tudi težje, za nevtrone bolj ali manj prozorne, lahki materijali, predvsem tisti, ki vsebujeo vodik, torej organske snovi, pa so bolj neprozorni. NR je svojo uporabo našla na vojađkem področju in v strateško pomembnih industrijskih panogah. Nepogrešljiva je pri razvoju letalske, vesoljske in raketne tehnike, v jedrski tehnologiji in v modernem strojništvu. V državah EZ obstoji kakih 10 do 12 naprav za NR, med njimi tudi na Reaktorskem centru IJS (od leta 1969). Predstavil bom značilnosti NR, eksperimentalno napravo na IJS in opremo za slikanje z nevtroni. Edino področje uporabe NR v Sloveniji pa so trenutno preiskave arheoloških predmetov in predmetov kulturne dediščine. Na podlagi primerov bomo pregledali dosedanjo uporabo NR v arheologiji in za potrebe konzervatorstva različnih kulturno pomembnih predmetov.
 

>> Prosojnice (pdf, 11 MB)