Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Nove analize jedrske varnosti na Japonskem  

 

Japonska uprava za jedrsko varnost je odobrila razprave o varnostnih vprašanjih v šestih jedrskih elektrarnah oz v dvanajstih reaktorjih teh jedrskih elektrarn. Sicer ima Japonska 50 komercialnih jedrskih reaktorjev, od katerih sta le dva delujoča: Ohi-3 in Ohi-4.

Japonska uprava za jedrsko varnost je odločila, da šest reaktorjev v štirih jedrskih elektrarnah pripravi potresne analize, analize tsunamijev in vulkanov ter preverjanje ukrepanja v primeru težkih nesreč. Gre za reaktorje Tomari-3, Ikata-3, Genkai-3 in Genkai-4 ter Sendai-1 in Sendai-2.

Japonska uprava za jedrsko varnost je zahtevala dodatne varnostne analize za še šest reaktorjev. Za reaktorja Tomari-1 in Tomari-2 mora podjetje Hokkaido Electric Power Company Inc. (Hepco) obnoviti preverjanje ukrepanja v primeru težkih nesreč. Za reaktorja Takahama-3 in Takahama-4, ki sta v lasti podjetja Kansai Electric Power Company Inc. (Kepco), je potrebno najprej pregledati podzemne strukture in oceno odpornosti na tsunami. Za celotno elektrarno Ohi je potrebno izvesti potresno analizo z upoštevanjem prelomnic v okolici.

Za spremljanje izvajanja zahtevanih del se bodo organizirali tedenski sestanki med predstavniki Japonske uprave za jedrsko varnost in upravljavcev elektrarn.