Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Z dvema novima pravilnikoma
so se zahteve za jedrsko varnost v Sloveniji
poenotile z najboljšo evropsko prakso 
 

V Uradnem listu je bil 30. 10. 2009 objavljen Pravilnik o zagotavljanju varnosti  po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov, 16. 11. 2009 pa še Pravilnik o dejavnikih jedrske varnosti. Za oba pravilnika je podlaga Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. S tema pravilnikoma je bila v našo zakonodajo prenesena večina takoimenovanih reference levels (zahtev) o jedrski varnosti jedrskih elektrarn, ki jih je pripravilo združenje WENRA. V tem združenju so prostovoljno zbrani predstavniki upravnih organov za jedrsko varnost vseh držav z jedrskimi elektrarnami v Evropi. Nekaj sto reference levels so zbrali po večletnem delu s primerjanjem najboljših rešitev v posameznih državah in obstoječih mednarodnih standardov. Vsi člani združenja smo se zavezali, da bodo te zahteve prenesli v svojo prakso do leta 2010. S sprejetjem teh dveh pravilnikov smo v Sloveniji izpolnili večji del naše obljube. Preostane še sprejem nekaj popravkov pravilnika o usposabljanju osebja jedrskih objektov.

 

S sprejemom teh pravilnikov so prenehali veljati podobni pravilniki iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ti so smiselno predpisovali temeljne usmeritve jedrske varnosti in omogočali tudi sodobno prakso, vendar so v njih manjkale sodobne podrobnosti.

 

Nova pravilnika smo na URSJV začeli pripravljati leta 2006. Pri usklajevanju vsebin so sodelovali predstavniki vseh državnih, raziskovalnih in industrijskih organizacij na jedrskem področju v Sloveniji.

Pravilnika podrobno predpisujeta zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sevalni in jedrski objekti Pri nas so to NEK, reaktor TRIGA, Centralno skladišče RAO in rudnik Žirovski vrh. Zajeta so naslednja področja:

 

 

 1. Varnostna politika
 2. Organiziranost upravljavca
 3. Sistem vodenja
 4. Projektne osnove in njihove spremembe
 5. Varnostno razvrščanje komponent, sistemov in konstrukcij
 6. Obratovalne omejitve in pogoji
 7. Nadzor staranja objekta
 8. Spremljanje obratovalnih izkušenj
 9. Vzdrževanje, pregledi in preizkušanja
 10. Varnostno poročilo
 11. Verjetnostne varnostne analize
 12. Obdobni varnostni pregledi
 13. Spremembe objekta
 14. Pripravljenost na izredne dogodke
 15. Protipožarna zaščita

   

vir: www.ursjv.si