Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

  22. september 2020

  Odlična medijska pokritost
konference NENE 2020

 Konferenca Jedrska energija za novo Evropo 2020 (Nuclear Energy for New Europe 2020) je prvič potekala hibridno. Navkljub nepredvidljivim okoliščinam, povezanim s COVID-19, smo jo uspešno izpeljali in zaključili. Mediji so tudi letos dobro pokrili dogajanja na konferenci.
Vse štiri konferenčne dni so poročali o posameznih predavanjih in drugih dogodkih v sklopu konference ter izvajali intervjuje z vabljenimi predavatelji in organizatorji. V primerjavi z lanskim letom smo zabeležili približno 30 odstotkov višjo medijsko pokritost, v prvem tednu po odprtju konference je bilo objavljenih več kot 20 prispevkov.
Mediji so veliko zanimanje pokazali za osrednjega slavnostnega govorca na odprtju konference Williama D. Magwooda, generalnega direktorja Agencije za jedrsko energijo pri OECD, ter za strokovne predstavitve podjetij, ki izdelujejo male modularne jedrske elektrarne. V svojih prispevkih so se osredotočili na vlogo jedrske energije pri zanesljivi oskrbi z nizkoogljično elektriko danes in jutri.

Prispevke smo med drugim zasledili:
- na portalu STA,
- v nacionalnih splošnih medijih Delu, Dnevniku in Večeru ter na Radiu Slovenija,
- v specializiranih panožnih medijih Finance (Okolje in energija), Energetika.NET in Naš stik ter na ruskem portalu Neftegaz,
- v lokalnem mediju ePosavje.

Povezave na izbrane prispevke v medijih, po vrstnem redu objav v tednu dni po odprtju konference (opomba: nekatere povezave so zaprtega tipa, saj je dostop do vsebin omogočen le naročnikom).