Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

  9. september 2020

  Tretji dan konference NENE 2020:
sestanek IFNEC in podelitev nagrad najboljšim avtorjem

 

Na mednarodni konferenci Jedrska energija za novo Evropo 2020 je danes delovna skupina za ravnanje z jedrskim gorivom pri mednarodni organizaciji IFNEC (International Framework for Nuclear Energy Cooperation), katere članica je tudi Slovenija, izvedla tematsko sekcijo o razvoju mednarodnih odlagališč in o ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom. Izvedbo sestanka delovne skupine, ki ji predsedujeta Sean Tyson iz ZDA in Tomaž Žagar, je finančno podprlo tudi ministrstvo za energijo ZDA.

V sekciji so sodelovali predstavniki Švice, Slovaške, Hrvaške, Slovenije in ZDA, ki so se strinjali, da je srednja Evropa zanimiva z vidika razvoja mednarodnih ureditev ravnanja z jedrskimi odpadki, saj na tem območju že obstajajo izkušnje glede sodelovanja med državami pri načrtovanju ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in visoko radioaktivnimi odpadki.
 
V okviru konference so zvečer podelili nagrade za najboljše prispevke, med nagrajenci sta tudi slovenska avtorja. V kategoriji najboljši posterski prispevek sta nagradi prejela Bor Kos (skupaj s soavtorji Henri Weisen, Patrick Blanchard, Jerémie Dubray, Basil Duval, Duccio Testa, Matteo Vallar, Luka Snoj) za posterski prispevek z naslovom TCV tokamak neutron shielding assessment and upgrade in Julio Benaviddes Rodriguez (skupaj s soavtorji Oriol Costa Garrido, Gonzalo Jimenez, Leon Cizelj) za prispevek Thermo-mechanical analysis of a dry storage system.
Nagrado za najboljša mlada avtorja sta skupaj s soavtorji prejela Andrej Žohar (za prispevek Water Activation Experiment and Calculations at JSI TRIGA Research Reactor) in Markus Petroff (Experimental Investigation on Debris Bed Quenching with Additional Non-Condensable Gas Injection).
 
(foto: Bor Kos)