Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

  8. september 2020

  Drugi dan konference NENE 2020
z vabljenima predavanjema strokovnjakov NEK in GEN

 

Drugi dan mednarodne konference Jedrska energija za novo Evropo 2020 (Nuclear Energy for New Europe 2020), ki se je letos v živo in na daljavo udeležuje več kot 190 vodilnih jedrskih strokovnjakov iz več kot 20 držav Evrope in vsega sveta, so začeli z vabljenima predavanjema predstavnikov slovenske jedrske energetike. Janez Krajnc iz NEK je v prispevku na temo robustnosti obratovanja jedrske elektrarne poudaril, da so originalne projektne rešitve NEK dobra osnova za varno in stabilno obratovanje nuklearne elektrarne, vendar pa to ni dovolj za zanesljivo dobavo električne energije pri vseh izzivih, ki jih prinaša hitro se spreminjajoči svet v celotni življenjski dobi elektrarne. V Nuklearni elektrarni Krško zato nenehno izvajajo aktivnosti, s katerimi gradijo odpornost elektrarne na potencialne motnje: ponovno ocenjujejo projektne osnove in predpostavke, posodabljajo opremo, izboljšujejo procese ter vlagajo v visoko usposobljenost zaposlenih, brez katerih ne more uspešno delovati nobena tehnologija.

Drugo vabljeno predavanje se je osredotočilo na načrtovano širitev jedrskih proizvodnih zmogljivosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, podal pa ga je Bruno Glaser iz Skupine GEN. Poudaril je pozitivne učinke, ki jih prinaša jedrska energetika, saj vsak inštalirani gigavat jedrske energije pomeni pozitivne makroekonomske učinke v višini 4,3 milijarde evrov v evropskem BDP-ju.

Več informacij – prispevek na portalu Naš stik

NENE2020

NENE2020

(foto: Bor Kos)