Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

  24. marec 2020

  7. KONFERENCA
MLADIH JEDRSKIH STROKOVNJAKOV SLOVENIJE


Konec februarja 2020 je potekala sedaj že tradicionalna Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov, ki jo organizira Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije. Letos so za organizacijo poskrbeli doktorski študenti odseka za Reaktorsko fiziko F8, Inštituta Jožef Stefan.
Konferenca je potekala 28. februarja 2020 na Reaktorskem centru Podgorica. Na letošnji konferenci je svoje delo predstavilo 12 študentov in mladih raziskovalcev iz več Slovenskih inštitucij in Hrvaškega društva jedrskih strokovnjakov. Predstavljena dela so bila iz vseh področij jedrske tehnologije, od močnostnih reaktorjev, termohidravlike, raziskovalnih reaktorjih in tudi fuzije. Svoje doktorsko delo sta v vabljenem predavanju predstavila mlada doktorja dr. Bor Kos z naslovom: »Propagacija negotovosti jedrskih podatkov v kompleksnih geometrijah« in dr. Jure Oder z naslovom: »Meritve in simulacije turbulentnega toka čez omejeno obrnjeno stopnico«.
Na konferenci smo se ob odlični pogostitvi družili študentje, mladi raziskovalci in strokovnjaki, vključno s predstavniki Nuklearne elektrarne Krško, Uprave RS za jedrsko varnost, Skupine GEN, Reaktorskega infrastrukturnega centra, odsekov za reaktorsko tehniko R4, znanosti o okolju O2 in reaktorske fizike F8 z IJS ter predstavniki tujih institucij ter razpravljali o raznolikih temah s področja jedrske energije. Konference se je udeležilo skupno 35 ljudi. Finančno podporo organizaciji konference so izkazali podporniki NEK, NUMIP in Skupina GEN.
Razširjeni povzetki vseh prispevkov na konferenci so objavljeni v obliki zbornika, ki je dostopen preko sistema COBISS.
Ker je bila konferenca izjemno dobro sprejeta in mislimo, da je koristna za vse vpletene od študentov do strokovnjakov bomo z njeno organizacijo nadaljevali in jo drugo leto še razširili.
Organizacijski odbor 7. KMJS: Anže Pungerčič, Jan Malec, Ingrid Vavtar in Domen Kotnik, Odsek za reaktorsko fiziko, IJS.


KMJS
                  2020
Slika 1. Skupinska slika udeležencev konference. (Foto: Bojan Žefran)

KMJS 2020 Tomaž Žagar
Slika 2. Nagovor na začetku konference predsednika DJS dr. Tomaža Žagarja. (Foto: Jan Malec)