Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

"Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije"
in združenje "Jedrski forum Slovenije"
predstavljata projekt

»Jedrska elektrarna Krško 2 – JEK 2«  

Predstavitev je bila 22. aprila, 2009 ob 14. uri 

v predavalnici 
Izobraževalnega Centra za Jedrsko Tehnologijo (ICJT
na Reaktorskem centru Podgorica, 
Brinje 40, Dol pri Ljubljani

Predavatelji so bili (vsi GEN energija):
Jože Špiler, Tomaž Žagar, Robert Bergant in Primož Stropnik

 

Povzetek predstavitve:

 

GEN energija kot nosilec jedrske opcije v Sloveniji je v letu 2006 začel s projektom druge jedrske elektrarne v Krškem – JEK 2. Trenutno se končuje prva faza projekta, to je opravičljivost in izvedljivost projekta. Vse študije, ki so jih za naročnika izdelale priznane domače in tuje inštitucije, potrjujejo, da je nova jedrska elektrarna izmed vseh tehnologij, ki so danes na razpolago, najbolj racionalna rešitev. Predstavljena bo analiza razvojnih možnosti sektorja proizvodnje električne energije, študije okolja in trajnostnega razvoja, študije, ki se nanašajo na tehnologijo nove jedrske elektrarne, ekonomske in finančne učinke izgradnje ter plan projekta JEK 2.

>> Prosojnice predstavitve (pdf, 8 MB)