Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Evropska komisija ugotavlja:
jedrska energija je največji vir čiste energije v EU

Evropska komisija je objavila statistični pregled stanja energetike v EU (prosto dostopna publikacija »EU energy in figures – statistical pocketbook 2017«). Podaja sistematičen pregled virov in rabe energije na svetovni in EU ravni, vključno z energetsko podnebnimi cilji do 2020. Poleg podrobne EU energetske statistike (sklop 2) predstavlja tudi družbeno-ekonomske (sklop 3) in okoljske (sklop 4) kazalnike ter stanje energetike po posameznih državah članicah (zajeti so preverjeni in urejeni podatki za leto 2015).

Z zornega kota jedrske energije je ključna ugotovitev, da iz tega vira proizvedemo več kot polovico (52 %) vse nizkoogljične električne energije v EU. Z vidika inštalirane moči je delež jedrske energije približno 25 % oziroma 122 GW od skupno 510 GW inštaliranih zmogljivosti v elektrarnah EU na nizkoogljične vire. Povprečna razpoložljivost jedrskih elektrarn je namreč kar 80-odstotna (primerjalni podatki za elektrarne na druge nizkoogljčne vire energije izkazujejo bistveno nižjo razpoložljivost, npr. veter 24 %, sonce 13 %, hidro 28 %).

 

Več informacij na spletnem mestu: https://ec.europa.eu/info/news/eu-energy-statistics-latest-data-now-available-2017-oct-04_en/

PDF publikacije: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy_2017_web.pdf

Ljubljana, 19. 10. 2017