Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

  13. december 2019

  Javna predstavitev stališč in predlogov
DJS glede osnutka NEPN

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je javno predstavilo stališča in predloge DJS glede javno objavljenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Predstavitev je bila v sredo, 11. decembra 2019, v veliki predavalnici Instituta Jožef Stefan na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

Stališča in predloge DJS glede osnutka NEPN so podali doc. dr. Tomaž Žagar, predsednik DJS, Matjaž Žvar, NEK in član Upravnega odbora DJS, ter prof. dr. Leon Cizelj, IJS in član delovne skupine DJS za pregled osnutka NEPN.

Več informacij je v prilogah:

Priloga 1
Vabilo na predstavitve (pdf)

Priloga 2
Stališče DJS glede NEPN (pdf
)